REGULAMIN

Rzeczywisty wygląd produktu może nieznacznie odbiegać od przedstawionego na zdjęciach, jak również odcienie kolorystyczne produktów prezentowanych na Naszej stronie internetowej. Spowodowane jest to indywidualnymi ustawieniami i kalibracją monitora! Parametry maszyn są zbliżone, zależne od typu i konfiguracji maszyny. Aby uzyskać dokładniejsze informacje prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta. 

1. Strona internetowa działająca pod adresem www.lazzonigroup.pl prowadzona jest przez firmę Lazzoni Group sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (ul. Roździeńska 28, 40-387 Katowice) oraz magazynem w Myślenicach (ul. Drogowców 3, 32-400 Myślenice).

2. Zawartość oferty internetowej znajdującej się na stronie www.lazzonigrroup.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (art. 66 i art. 543).

3. Ceny podawane są zarówno w polskich złotych, jak i w innych walutach obcych. Ceny uzależnione są w głównej mierze od aktualnej sytuacji gospodarczej oraz kosztów transportu. Mogą być również ustalane indywidualnie.

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem:

  • e-mail
  • telefonicznie
  • osobiście

Po złożeniu zamówienia Klient zostaje poinformowany e-mailowo bądź telefonicznie o jego przyjęciu.

2. Firma Lazzoni Group sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, w szczególności takiego, które nie zawiera adresu e-mail lub numeru telefonu, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.

3. Zakupów w firmie Lazzoni Group sp. z o.o. może dokonywać każda pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

4. Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce w momencie poinformowania Klienta z potwierdzeniem złożonego zamówienia od pracownika firmy Lazzoni Group sp. z o.o.

5. Na zakup maszyn obowiązuje wpłata 30% zaliczki.

6. Lazzoni Group sp. z o.o. zastrzega prawo zmiany terminu dostawy maszyny lub urządzenia w przypadkach nie zależnych od firmy np.:

  • maszyna przed dostawą ulegnie uszkodzeniu w czasie transportu,
  • producent lub dostawca przesunie termin dostawy maszyny

7. Wystawiamy fakturę VAT.

8. Towar pozostaje własnością sprzedającego Lazzoni Group sp. z o.o. do czasu uregulowania zapłaty.

9. Rozładunek dostarczonych towarów we wskazanym przez Klienta miejscu leży po jego stronie.

10. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji zamówienia jest uzależniony od rodzaju transportu. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację zamówienia, firma Lazzoni Group sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość przedłużenia okresu realizacji zamówienia, bądź odstąpienia od umowy, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się powiadomić niezwłocznie zamawiającego.

GWARANCJA

1. Przed zakupem istnieje możliwość przetestowania używanej maszyny w naszej siedzibie. Jeśli jednak klient nie ma możliwości odwiedzenia nas przed zakupem maszyny to udzielamy na nią gwarancję rozruchową, która trwa 2 tygodnie od momentu dostawy.

2. Na maszyny nowe jest udzielana 12 miesięczna gwarancja. Wady i uszkodzenia ujawnione w czasie gwarancji będą usuwane w terminie 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia o ujawnieniu wady i przedstawieniu ważnej karty gwarancyjnej. W przypadku konieczności sprowadzenia części lub podzespołów niezbędnych do wykonania naprawy wydłuża się o czas sprowadzenia tych zespołów.

SERWIS

1. Posiadamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny (odpłatny). Potrzebę serwisu należy zgłosić poprzez formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na naszej stronie internetowej http://www.lazzonigroup.pl/kontakt.html lub e-mailowo na: biuro@lazzonigroup.pl.

2. Oferujemy szeroki zakres usług serwisowych zarówno w trakcie, jak i po upłynięciu okresu gwarancyjnego. W celu ustalenia dogodnego terminu i kosztu usługi prosimy o kontakt mailowy z szczegółowym opisem usterki i informacjami dotyczącymi wadliwej maszyny. Koszt wizyty serwisanta uzależniony jest zarówno od odległości od siedziby naszej firmy, jak również materiałów potrzebnych do przeprowadzenia naprawy oraz czasu potrzebnego na wykonanie usługi.