Skontaktuj się z nami:

Wybierz dział:
wiertarki głowice części serwis
Wysłano wiadomość!

Wysłano wiadomość!

Wkrótce się z Tobą skontaktujemy!

Jesteśmy polskim producentem wiertarek przemysłowych stworzonych dla branży meblarskiej. Sme poľským výrobcom priemyselných vŕtacích strojov určených pre nábytkársku výrobu. Jsme polským výrobcem průmyslových vrtacích strojů určených pro nábytkářskou výrobu. Wir sind ein polnischer Hersteller von Industriebohrmaschinen für die Möbelproduktion. Ми є польським виробником промислових свердлильних верстатів, призначених для меблевої галузі. Мы являемся польским производителем промышленных сверлильных станков, предназначенных для мебельной промышленности. We are a Polish manufacturer of industrial drills designed for the furniture industry. Specjalizujemy się w zakresie wiertarek przelotowych, wiertarek CNC, a także automatyzacji procesu wiercenia. Oprócz szerokiego wachlarzu maszyn w standardowej konfiguracji, produkujemy również maszyny customowe oraz głowice wiertarskie bazując na rysunkach elementów otrzymanych od klienta. Špecializujeme sa na priebežné vŕtacie stroje, vŕtačky CNC, a taktiež automatizáciu procesu vŕtania. Napriek širokému sortimentu strojov v štandardnej konfigurácii, vyrábame taktiež stroje na mieru a vŕtacie hlavice na základe výkresového zadania od zákazníka. Specializujeme sa na průběžné vrtací stroje, vrtačky CNC, a také automatizaci procesu vrtání. Navzdory širokému sortimentu strojů v standardní konfiguraci, vyrábíme taky stroje na míru a vrtací hlavice na základě výkresového zadání od zákazníka. Wir sind spezialisiert auf Durchlauf-Bohrmaschinen, CNC-Bohrmaschinen sowie die Automatisierung des Bohrprozesses. Trotz der großen Auswahl an Maschinen in der Standardkonfiguration, fertigen wir auch die maßgeschneiderte Maschinen und Bohrköpfe nach Zeichnungsauftrag des Kunden. Ми спеціалізуємося на прохідних свердлильних верстатах, верстатах з ЧПУ, а також на автоматизації процесу свердління. Крім широкого асортименту верстатів у стандартній комплектації, ми також виготовляємо на замовлення верстати та свердлильні головки за кресленнями від замовника. Мы специализируемся на проходных сверлильных станках, сверлильных станках с ЧПУ, а также на оборудовании для автоматизации процесса сверления. Помимо производства широкого ассортимента стандартных станков мы изготавливаем станки и сверлильные головки на заказ по чертежам, полученным от заказчика. We specialize in through-feed drills, CNC drills, as well as automation of the drilling process. In addition to a wide range of machines in a standard configuration, we also produce custom machines and drilling heads based on the drawings of elements received from the customer.

Wiertarki

W ofercie posiadamy wiertarki półautomatyczne z załadunkiem ręcznym, wiertarki przemysłowe z załadunkiem automatycznym, wiertarki przelotowe, wiertarki wielowrzecionowe oraz inne urządzenia. V ponuke máme vŕtacie stroje poloautomatické s manuálnym nakladaním, priemyselné s automatickým nakladaním, vŕtačky priebežné, kolikovačky, a iné zariadenia. V nabídce máme vrtací stroje poloautomatické s manuálním nakladáním, průmyslové s automatickým nakladaním, vrtačky půběžné, kolikovačky, a jiné zařízení. Wir bieten die halbautomatische Bohrmaschinen mit manueller Beschickung, Industriebohrmaschinen mit automatischer Beschickung, Durchlauf-Bohrmaschinen, Dübelmaschinen und andere Geräte an. Пропонуємо напівавтоматичні свердлильні верстати з ручним завантаженням, промислові верстати з автоматичним завантаженням, прохідні свердлильні верстати, багатошпиндельні свердлильні верстати та інші пристрої. Мы предлагаем полуавтоматические сверлильные станки с ручной загрузкой, промышленные сверлильные станки с автоматической загрузкой, проходные сверлильные станки, многошпиндельные сверлильные станки и другое оборудование. We offer semi-automatic drills with manual loading, industrial drills with automatic loading, through-feed drills, multi-spindle drills and other devices.

Zobacz produkty

Automatyzacja

Specjalizujemy się również w automatyzacji procesu wiercenia. Nasze zautomatyzowane podajniki i roboty idealnie współgrają z wiertarkami przelotowymi. Špecializujeme sa taktiež na automatizáciu pri procese vŕtania. Naše automatizované podávače ideálne spolupracujú s priebežnými vŕtacími strojmi. Specializujeme sa taky na automatizaci při procesu vrtání. Naše automatizované podávače ideálně spolupracují s průbežnými vrtacími stroji. Wir spezialisieren uns auch auf die Automatisierung im Bohrprozess. Unsere Beschickungsautomaten arbeiten perfekt mit Durchlauf-Bohrmaschinen zusammen. Ми також спеціалізуємося на автоматизації процесу свердління. Наші автоматичні подавачі ідеально агрегатуються з прохідними свердлильними верстатами. Мы также специализируемся на автоматизации процесса сверления. Наши автоматические подающие устройства идеально взаимодействуют с проходными сверлильными станками. We also specialize in the automation of the drilling process. Our automated feeders are perfectly compatible with through-feed drills.

Zobacz produkty

Głowice wiertarskie

Projektujemy i wykonujemy głowice wiertarskie na zamówienie do wiertarek przemysłowych, wiertarek przelotowych, wielowrzecionowych itp. Posiadamy wiele konfiguracji głowic wiertarskich z możliwością adaptacji pod Państwa urządzenie. Projektujeme a vyrábame vŕtacie hlavice na objednávku pre priemyselné vŕtačky, priebežné vŕtačky, kolikovačky, atď. Disponujeme množstvom konfigurácií vŕtacích hlavíc s možnosťou prispôsobenia na Vaše zariadenie. Projektujeme a vyrábíme vrtací hlavice na objednávku pro průmyslové vrtačky, průběžné vrtačky, kolikovačky, atd. Disponujeme množstvím konfigurací vrtacích hlav s možností přispůsobění k Vašemu zařízení. Wir entwickeln und fertigen kundenspezifische Bohrköpfe für Industriebohrer, Durchlaufbohrer, Dübelmaschinen usw. Wir haben eine Reihe von Bohrkopfkonfigurationen, die an Ihre Ausrüstung angepasst werden können. Ми проектуємо та виготовляємо свердлильні головки на замовлення для промислових свердлильних верстатів, прохідних свердлильних верстатів, багатошпиндельних верстатів тощо. У нас є багато конфігурацій свердлильних головок з можливістю адаптації під ваш пристрій. Мы проектируем и изготавливаем на заказ сверлильные головки для промышленных, проходных и многошпиндельных сверлильных станков. Мы располагаем большим количеством конфигураций сверлильных головок с возможностью адаптации к вашему устройству. We design and manufacture custom-made drilling heads for industrial drills, through-feed drills, multi-spindle drills, etc. We have many configurations of drilling heads with the possibility of adaptation to your device.

Zobacz produkty

Dostępne w magazynie

(lub w krótkim terminie oczekiwania)

W naszej hali wystawowo-prezentacyjnej posiadamy około 60 produktów lazzoni dostępnych od ręki. Są to urządzenia takie jak: wiertarki przelotowe, wiertarki wielowrzecionowe, podajniki, roboty. V našej výstavno-prezentačnej hale prezentujeme približne 60 produktov LAZZONI dostupných ihneď. Sú to zariadenia ako: priebežné vŕtačky, kolikovačky, podávače, roboty. V naši výstavno-prezentační hale prezentujeme přibližně 60 produktů LAZZONI dostupných ihned. Jsou to zařízení jako: průběžné vrtačky, kolikovačky, podávače, roboty. In unserer Ausstellungs- und Präsentationshalle präsentieren wir ca. 60 sofort verfügbare LAZZONI-Produkte. Dies sind Geräte wie: Durchlaufbohrer, Dübelmaschinen, Vorschube, Roboter. У нашій виставково-презентаційній залі ми маємо в наявності близько 60 товарів LAZZONI. Це такі пристрої як: прохідні свердлильні верстати, багатошпиндельні свердлильні верстати, подавачі, роботи. В нашем демонстрационном зале выставлено около 60 продуктов LAZZONI, которые можно сразу же приобрести. Они включают такое оборудование как проходные и многошпиндельные сверлильные станки, подающие устройства, роботы. In our exhibition and presentation hall, we have about 60 LAZZONI products available immediately. These are devices such as: through-feed drills, multi-spindle drills, feeders, robots.

Zobacz produkty

WIERTARKI PRZEMYSŁOWE, WIELOWRZENCIONOWE, CNC VŔTACIE STROJE PRIEMYSELNÉ, KOLIKOVAČKY, CNC VRTACÍ STROJE PRŮMYSLOVÉ, KOLIKOVAČKY, CNC INDUSTRIELLE BOHRMASCHINEN, DÜBELBOHRMASCHINEN, CNC СВЕРДЛИЛЬНІ ВЕРСТАТИ ПРОМИСЛОВІ, БАГАТОШПИНДЕЛЬНІ, З ЧПУ ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ С ЧПУ INDUSTRIAL DRILL, MULTI-BORE, CNC DRILLING MACHINES

DLACZEGO MY? PREČO MY? PROČ MY? WARUM UNS? ЧОМУ МИ? ПОЧЕМУ МЫ? WHY US?

Pierwsze wiertarki przemysłowe Lazzoni Group zapoczątkowały na rynku w 2000 r. Doświadczenie, które zdobyliśmy przez ten okres czasu pozwala nam na zastosowanie różnych rozwiązań w tematyce wiercenia. Ponadto kilka naszych wiertarek przemysłowych zostało wzbogacone o dodatkowe wyposażenie takie jak piły tnące na wprost, lub kątowo czy też agregaty kołkujące. Dzięki doświadczeniu, które zdobyliśmy możemy śmiało powiedzieć, że tworzymy silną grupę wiertarek przemysłowych dla zakładów stolarskich oraz przemysłu. Prvé priemyselné vŕtacie stroje Lazzoni Group začali pracovať na trhu v roku 2000. Skúsenosti, ktoré sme za toto obdobie nadobudli, nám umožňuje ponúknuť rôzne riešenia v oblasti vŕtania. Naviac mnohé z našich priemyselných vŕtacích strojov zostali obohatené o výbavu ako píly rozrezávacie / uhlové, alebo agregáty na nabíjanie kolíkov. Vďaka skúsenostiam, ktoré sme nadobudli aj v týchto oblastiach, môžeme smelo vyhlásiť, že vyrábame silnú skupinu vŕtacích strojov pre stolárstva alebo priemyselné využitie. Prvé průmyslové vrtací stroje Lazzoni Group začaly pracovat na trhu v roce 2000. Zkušenosti, které jsme za tohle období nabyli, nám umožňují nabídnout různé řešení v oblasti vrtání. Navíc mnohé z našich průmyslových vrtacích strojů zostaly obohaceny o výbavu jako píly rozřezávací / uhlové, nebo agregáty na nabíjení kolíků. Díky zkušenostem, které jsme nabyli tudíž v těchhle oblastech, můžeme směle vyhlásit, že vyrábíme silnou skupinu vrtacích strojů pro truhlářství nebo průmyslové využití. Die ersten industriellen Bohrmaschinen der Lazzoni Group kamen im Jahr 2000 auf den Markt. Die in dieser Zeit gesammelte Erfahrung ermöglicht uns, verschiedene Lösungen im Bereich des Bohrens anzubieten. Darüber hinaus wurden viele unserer Industriebohrmaschinen mit Zubehör wie Trenn- / Winkelsägen oder Stiftladegeräten angereichert. Dank der Erfahrung, die wir in diesen Bereichen gesammelt haben, können wir mit Stolz erklären, dass wir eine starke Gruppe von Bohrmaschinen für Zimmerei oder Industrie herstellen. Перші промислові свердлильні верстати Lazzoni Group були випущені на ринок у 2000 році. Набутий за цей період досвід дозволяє нам застосовувати різноманітні рішення у сфері свердлильних робіт. Крім того, деякі наші промислові верстати були збагачені додатковим обладнанням, таким як кутові пилки або дюбельні агрегати. Завдяки набутому досвіду ми можемо з упевненістю сказати, що створюємо сильну лінійку промислових свердлильних верстатів для столярних підприємств та промисловості. Первые промышленные сверлильные станки Lazzoni Group поставила на рынок в 2000 году. Опыт, накопленный за этот период, позволяет нам применять различные решения в области сверления. Кроме того, некоторые из наших промышленных сверлильных станков оснащены дополнительным оборудованием, таким как угловые пилы или агрегаты для забивания дюбелей. Благодаря накопленному опыту мы можем с уверенностью сказать, что производим промышленные сверлильные станки, высоко востребованные в столярных мастерских и в промышленности. The first industrial drills of Lazzoni Group were launched on the market in 2000. The experience we have gained during this period allows us to apply various solutions in the field of drilling. In addition, several of our industrial drills have been enriched with additional equipment, such as cutting-angle saws or dowel aggregates. Thanks to the experience we have gained, we can confidently say that we create a strong group of industrial drills for carpentry and industry.

Współpraca z różnymi producentami z całego świata pozwoliła nam jeszcze bardziej poszerzyć nasze doświadczenie w branży meblarskiej oraz stolarskiej, co sprawiło, że nasze wiertarki przemysłowe zostały pod każdym względem udoskonalone tak, aby maksymalnie przyspieszyć produkcję. Śmiało możemy stwierdzić, że znając potrzeby rynku jesteśmy w stanie sprostać nawet najbardziej wymagającym klientom. Nasza firma posiada szeroką gamę produktów. Zaczynając od wiertarek wielowrzecionowych, po wiertarki przelotowe, kończąc na Centrach wiertarskich sterowanych CNC. Spolupráca s rôznymi výrobcami z Európy, Turecka alebo Ázie nám umožnila ešte viac rozšíriť naše realizácie v oblasti výroby nábytkových dielcov, vďaka čomu sme naše priemyselné vŕtacie stroje v každom ohľade zdokonalili natoľko, že umožňujú maximálne zrýchliť výrobu. Smelo môžeme potvrdiť, že poznajúc potreby trhu sme v stave vyrovnať sa aj najviac vyžadujúcim zákazníkom. Naša firma ponúka širokú škálu produktov. Začínajúc od kolikovačiek, cez priebežné vŕtačky, až po vŕtacie centrá ovládané CNC. Spolupráce s různými výrobci z Evropy, Turecka nebo Ázie nám umožnila ještě víc rozšířit naše realizace v oblasti výroby nábytkových dílců, díky čemu jsme naše průmyslové vrtací stroje v každém ohledu zdokonalily natolik, že umožňují maximálně zrychlit výrobu. Směle můžeme potvrdit, že znajíc potřeby trhu jsme v stavu vyrovnat se i nejvíc vyžadujícím zákazníkům. Naše firma nabízí širokou škálu produktů. Počínaje kolikovačkami, přes průběžné vrtačky, až po vrtací centra ovládané CNC. Die Zusammenarbeit mit verschiedenen Herstellern aus Europa, der Türkei oder Asien hat uns ermöglicht, unsere Realisierungen im Bereich der Möbelteileproduktion weiter auszubauen, wodurch wir unsere Industriebohrmaschinen in jeder Hinsicht so weit verbessert haben, dass sie es uns ermöglichen, die Produktion zu beschleunigen so viel wie möglich. Wir können mutig bestätigen, dass wir mit Bedürfnissekennen des Marktes, in der Lage sind, selbst die anspruchsvollsten Kunden zu erfüllen. Unser Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten an. Angefangen beim Dübel, über Durchlaufbohrer, bis hin zu CNC-gesteuerten Bohrzentren. Співпраця з різними виробниками з Європи, Туреччини та Азії дозволила нам ще більше збагатити досвід у меблевій та столярній промисловості, а це означало, що наші промислові свердлильні верстати були вдосконалені в усіх відношеннях з метою максимального прискорення виробництва. Ми можемо з упевненістю сказати, що, знаючи потреби ринку, ми здатні задовольнити навіть найвибагливіших клієнтів. Наша компанія має широкий асортимент продукції. Починаючи від багатошпиндельних та прохідних свердлильних верстатів і закінчуючи центрами свердління з ЧПУ. Сотрудничество с различными производителями из Европы, Турции и Азии позволило нам ещё более расширить наш опыт в мебельной и столярной промышленности, что позволило нам улучшить выпускаемые сверлильные станки и обеспечить их максимальную эффективность в использовании. Мы с уверенностью можем сказать, что, благодаря нашим знаниям потребностей рынка, мы способны пойти навстречу даже самым требовательным клиентам. Наша компания выпускает широкий ассортимент продукции. Начиная от многошпиндельных сверлильных станков до сверлильных центров с ЧПУ. Cooperation with various manufacturers from Europe, Turkey and Asia allowed us to further expand our experience in the furniture and carpentry industries, which meant that our industrial drills have been improved in every respect to speed up production as much as possible. We can confidently say that, knowing the needs of the market, we are able to meet even the most demanding customers. Our company has a wide range of products. Starting from multi-spindle drills, to through-feed drills, ending with CNC-controlled drilling centers.

Praktycznie każda wiertarka wielowrzecionowa oraz wiertarka przelotowa posiada możliwość konfiguracji pod szczególne wymagania klienta. „Wyposażenie w dodatkowe jednostki wiercące, zamontowanie spersonalizowanej głowicy wiertarskiej, powrót elementu do operatora, zwiększenie pola roboczego wiertarki przelotowej lub wiertarki wielowrzecionowej” są to przykładowe konfiguracje, które jesteśmy w stanie wykonać. Prakticky každá kolikovačka alebo priebežná vŕtačka má možnosť konfigurácie pre konkrétnu potrebu zákazníka. „Výbava dodatočnými vŕtacími jednotkami, zamontovanie personalizovanej vŕtacej hlavy, návrat dielca k oblsuhe, zväčšenie pracovného poľa priebežnej vŕtačky alebo kolikovačky” to sú len niektoré z príkladov konfigurácie, ktorú dokážeme vytvoriť. Prakticky každá kolikovačka nebo průběžná vrtačka má možnost konfigurace pro konkrétní potřebu zákazníka. „Výbava dodatečnými vrtacími jednotkami, zamontování personalizované vrtací hlavy, návrat dílce k oblsuze, zvětšení pracovního pole průběžné vrtačky nebo kolikovačky” to jsou jenom některé z příkladů konfigurace, které dokážeme vytvořit. Nahezu jeder Dübel oder Durchgangsbohrer ist kundenspezifisch konfigurierbar. "Ausstattung mit zusätzlichen Bohreinheiten, Installation eines personalisierten Bohrkopfs, Wiederinbetriebnahme des Teils, Vergrößerung des Arbeitsbereichs einer Durchlauf Bohr- oder Dübelmaschine" sind nur einige Beispiele für Konfigurationen, die wir erstellen können. Практично кожний багатошпиндельний та прохідний свердлильний верстат має можливість налаштування під конкретні вимоги замовника. «Обладнання додатковими свердлильними агрегатами, встановлення спеціалізованої свердлильної головки, повернення деталі оператору, збільшення робочого поля прохідного або багатошпиндельного свердлильного верстата» є прикладами конфігурацій, які ми здатні запровадити. Практически каждый многошпиндельный или проходной сверлильный станок можно настроить под конкретные требования заказчика. Оснащение дополнительными сверлильными агрегатами, установка специализированных сверлильных головок, возврат обрабатываемых деталей оператору, увеличение рабочего поля многошпиндельных или проходных сверлильных станков — это примеры конфигураций, которые мы можем реализовать. Virtually every multi-spindle drilling machine and through-feed drill can be configured for specific customer requirements. "Equipping with additional drilling units, mounting a personalized drilling head, returning the element to the operator, increasing the working field of a through-feed drill or multi-spindle drill" these are examples of configurations that we are able to make.

WIERTARKI PRZEMYSŁOWE OD LAZZONI GROUP PRIEMYSELNÉ VŔTACIE STROJE OD LAZZONI GROUP PRŮMYSLOVÉ VRTACÍ STROJE OD LAZZONI GROUP INDUSTRIELLE BOHRMASCHINEN DER LAZZONI GROUP ПРОМИСЛОВІ СВЕРДЛИЛЬНІ ВЕРСТАТИ ВІД LAZZONI GROUP ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ ОТ LAZZONI GROUP INDUSTRIAL DRILLS FROM LAZZONI GROUP

Zapewniamy projektowanie oraz realizację niezawodnych ciągów technologicznych dla wiertarek przemysłowych pod względem wydajności, efektywności oraz jakości. Z naszymi maszynami można zapoznać się zarówno zdalnie, za pośrednictwem filmów obrazujących pracę wiertarek przemysłowych na kanale YouTube, oraz stacjonarnie odwiedzając naszą halę wystawową, na której prezentowane są ich najnowsze modele (aktualnie na naszej hali wystawowej znajduje się ponad 40 wiertarek przemysłowych). Oferujemy klientom również fachowe doradztwo z zakresu zakupu maszyn i narzędzi, profesjonalny serwis gwarancyjny oraz obsługę pogwarancyjną. Zabezpečujeme projektovanie a realizáciu nezávislých technologických uzlov pre priemyselné vŕtacie stroje na základe podmienok kapacity výroby, efektivity a kvality. S našimi strojmi sa môžete stretnúť aj online, a to prostredníctvom videí vyobrazujúcich prácu vŕtacích strojov na kanáli YouTube, alebo osobne pri stretnutí na našej výstavnej hale, na ktorej prezentujeme najnovšie modely (aktuálne sa na našej hale nachádza viac ako 40 priemyselných vŕtačiek). Zákazníkom ponúkame aj odborné poradenstvo v oblasti nákupu strojov a nástrojov, profesionálny záručný servis a pozáručnú starostivosť. Zabezpečujeme projektování a realizaci nezávislých technologických uzlů pro průmyslové vŕtací stroje na základě podmínek kapacity výroby, efektivity a kvality. S našimi stroji se můžete setkat taky online, a to prostředníctvím videí vyobrazujících práci vrtacích strojů na kanálu YouTube, nebo osobně při setkání na naši výstavní hale, na které prezentujeme nejnovější modely (aktuálně se na naší hale nachází více než 40 průmyslových vrtaček). Zákazníkům nabízíme také odborné poradenství v oblasti nákupu strojů a nástrojů, profesionální záruční servis a pozáruční péči. Wir bieten Design und Implementierung von unabhängigen technologischen Knoten für Industriebohrmaschinen auf der Grundlage der Produktionskapazität, Effizienz und Qualität. Sie können unsere Maschinen auch online kennenlernen, durch Videos, die die Arbeit von Bohrmaschinen auf dem YouTube-Kanal zeigen, oder persönlich in unserer Ausstellungshalle, wo wir die neuesten Modelle präsentieren (derzeit befinden sich mehr als 40 Industriebohrmaschinen in unserer Halle). Darüber hinaus bieten wir unseren Kunden professionelle Beratung beim Kauf von Maschinen und Werkzeugen, professionellen Garantieservice und Nachgarantiebetreuung. Ми забезпечуємо проектування і впровадження у промислові свердлильні верстати надійних технологічних ліній з точки зору ефективності, результативності та якості. Ознайомитися з нашими верстатами ви можете як дистанційно, через відео, що показують роботу промислових свердлильних верстатів на YouTube-каналі, так і на місці, відвідавши нашу виставкову залу, де представлені їх новітні моделі (на даний момент у нашій виставковій залі розміщено понад 40 промислових свердлильних верстатів). Також ми пропонуємо нашим замовникам професійні консультації щодо придбання машин та інструментів, професійне гарантійне та післягарантійне обслуговування. Мы выполняем проектирование и внедрение безотказных технологических линий для промышленных сверлильных станков с обеспечением максимальной эффективности и качества. Ознакомиться с нашими машинами можно как дистанционно, посмотрев видеоролики, показывающие работу промышленных сверлильных станков на YouTube, так и непосредственно, посетив наш демонстрационный зал, где представлены все их последние модели (на данный момент в нашем демонстрационном зале выставлено более 40 сверлильных станков). Мы также предлагаем нашим клиентам профессиональные консультации по вопросам приобретения машин и инструментов, профессиональное гарантийное и послегарантийное обслуживание. We provide design and implementation of reliable technological lines for industrial drills in terms of efficiency, effectiveness and quality. You can get acquainted with our machines both remotely, via videos showing the work of industrial drills on the YouTube channel, and stationary by visiting our exhibition hall, where their latest models are presented (currently our exhibition hall has over 40 industrial drills). We also offer our clients professional advice on the purchase of machines and tools, professional warranty service and post-warranty service.

Centrum wiertarskie MASTER - Lazzoni Group
Głowice wielowrzecionowe - Lazzoni Group
Robotyzacja i Automatyzacja wiercenia - Lazzoni Group
Wiertarka przelotowa CNC - Lazzoni Group

Poniżej przedstawiamy nasze wiertarki przemysłowe i ich rodzaje oraz rozwiązania w tematyce wiercenia: Nižšie predstavujeme naše priemyselné vŕtacie stroje a ich druhy a riešenia v oblasti vŕtania: Níže představujeme naše průmyslové vrtací stroje a jejich druhy a řešení v oblasti vrtání: Nachfolgend stellen wir Ihnen unsere Industriebohrmaschinen und deren Typen und Lösungen im Bereich Bohren vor: Нижче ми представляємо наші промислові свердлильні верстати та їх типи, а також рішення у сфері свердління: Ниже мы представляем наши промышленные сверлильные станки, их типы и решения, применяемые в области сверления: Below we present our industrial drills and their types as well as drilling solutions:

 • Wiertarki przelotowe
 • Wiertarki CNC
 • Wiertarki do szuflad
 • Wiertarki wielowrzecionowe
 • wiertarki automatyczne
 • Centra wiertarskie
 • Głowice wielowrzecionowe
 • Spersonalizowane głowice wiertarskie
 • Priebežné vŕtačky
 • Vŕtačky CNC
 • Vŕtačky na šuplíky
 • Kolikovačky
 • Automatické vŕtačky
 • Vŕtacie centrá
 • Kolikovacie hlavy
 • Personalizované vŕtacie hlavy
 • Průběžné vrtačky
 • Vrtačky CNC
 • Vrtačky na šuplíky
 • Kolikovačky
 • Automatické vrtačky
 • Vrtací centra
 • Kolikovací hlavy
 • Personalizované vrtací hlavy
 • Durchlauf Bohrer
 • CNC-Bohrer
 • Schubladenbohrer
 • Dübelmaschinen
 • Automatische Bohrer
 • Bohrzentren
 • Dübelköpfe
 • Personalisierte Bohrköpfe
 • Прохідні свердлильні верстати
 • Свердлильні верстати з ЧПУ
 • Свердлильні верстати для шухляд
 • Багатошпиндельні свердлильні верстати
 • Автоматичні свердлильні верстати
 • Свердлильні центри
 • Багатошпиндельні головки
 • Спеціалізовані свердлильні головки
 • Проходные сверлильные станки
 • Сверлильные станки с ЧПУ
 • Сверлильные станки для ящиков
 • Многошпиндельные сверлильные станки
 • Автоматические сверлильные станки
 • Сверлильные центры
 • Многошпиндельные головки
 • Специализированные сверлильные головки
 • Through-feed drills
 • CNC drilling machines
 • Drills for drawers
 • Multi-spindle drilling machines
 • automatic drills
 • Drilling centers
 • Multi-spindle heads
 • Customized drill heads

Aktualności: Aktuality: Aktuality: Nachrichten: НОВИНИ: НОВОСТИ: News:

Pliki cookie

Nasza strona korzysta z plików Cookie!

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej: Polityka prywatności.